Skattetrick: Udlign din negative kapitalindkomst med afkast fra investering

udligning af negativ kapitalindkomst

Denne guide er udgivet i samarbejde med aktieskole.com

Hvis du har investeringer, er du formentlig allerede stødt på begrebet kapitalindkomst. Kapitalindkomst dækker nemlig over den indkomst, som du har opnået fra obligationer, som du har investeringsbeviser på. Hvis dine investeringer ikke har klaret sig godt i løbet af året, og du derfor har tabt penge på dem, vil du have såkaldt negativ kapitalindkomst. Hvis det er tilfældet, har du potentielt mulighed for at udligne din negative kapitalindkomst med afkastet fra dine andre investeringer. Læs meget mere om, hvordan du gør det på: https://aktieskole.com/.

Mere om kapitalindkomst

Hvis du har penge stående på en opsparingskonto i banken, og derfor løber renter på dem, har du en årlig kapitalindkomst. Hvis du har investeringsbeviser i obligationer, vil du i de fleste tilfælde også have kapitalindkomst. Denne kapitalindkomst kan så være enten positiv eller negativ.

Hvis dine investeringer i obligationer eller investeringsselskaber giver afkast, vil der være tale om positiv kapitalindkomst. Hvis dine investeringer derimod ikke har klaret sig godt i løbet af året, og du derfor har tabt penge på dine investeringer, vil der i stedet være tale om negativ kapitalindkomst.

Kapitalindkomst eller aktieskat

Hvorvidt der er tale om kapitalindkomst eller aktieafkast, når dine investeringer giver afkast, afhænger af investeringens karakter. Hvis du har investeret i obligationer eller investeringsselskaber, vil der afkastet ofte blive klassificeret som kapitalindkomst.

Fradrag for kapitalindkomst

Hvis du har en årlig kapitalindkomst, er du muligvis berettiget til nogle skattefradrag. Hvis du har haft nogle udgifter i forbindelsen med erhvervelsen af kapitalindkomsten, kan du få fradrag for disse udgifter. Ligesådan kan du også få fradrag for de udgifter, du måtte have for at vedligeholde kapitalindkomsten.

Hvis din kapitalindkomst er negativ, har du også mulighed for at få skattefradrag. Du kan læse mere om, hvordan du kan håndtere økonomiske tab, når du investerer på aktieskole.com

Skatteopgørelse af kapitalindkomst

I dag fungerer din skatteopgørelse heldigvis nogenlunde automatisk. Derfor skal du som udgangspunkt ikke selv opgive din kapitalindkomst til SKAT. Du er dog stadig forpligtet til at følge op på, om SKAT nu også har de rigtige oplysninger om din kapitalindkomst.

Mere om aktieafkast

Som tidligere nævnt er det ikke alle aktieafkast, der bliver klassificeret som kapitalindkomst. Når du har en investering, kan den klare sig enten godt eller dårligt. Hvis den klarer sig godt, vil du tjene penge på den. I så fald siger man, at du har fået et positivt afkast fra aktien.

Hvis aktien derimod ikke klarer sig godt, og du derfor taber penge på den, siger man, at du har fået et negativt afkast fra aktien. Derfor får du altid et afkast fra aktien. Spørgsmålet er blot, om det er positivt eller negativt.

Sådan opgøres aktieafkast

Et afkast bliver altid opgjort i enten kroner eller procenter. Et afkast bliver også altid opgjort for en afgrænset periode. Perioden kan både være det indeværende år, et kalenderår eller en årrække. Når afkastet skal opgøres, kigger man derfor på, hvor meget 100 kroner er blevet til i den givne periode.

Om afkastningsgrad

Når et afkast skal opgøres, vil der altid blive nævnt en afkastningsgrad. Begrebet dækker over udbyttet af den kapital, der er blevet investeret. Derfor er afkastningsgrad også et nøglebegreb i alle årsregnskaber. Begrebet viser nemlig, om virksomhedens indtjening stiger eller falder.

Beskatning af afkast

I Danmark bliver aktieindkomst som udgangspunkt beskattet efter realisationsprincippet. Det betyder helt konkret, at du ikke betaler skat af dine aktier, før du har realiseret dem. Med realiseret menes der salg. Du skal altså typisk sælge dine aktier, før du bliver beskattet af dem. Derfor bliver aktieindkomsten også beskattet i det indkomstår, hvor du sælger aktien.

Modregning ved gevinst og tab

Hvis du har flere forskellige investeringer, kan du både opleve gevinst og tab på samme år. Når det sker, har du mulighed for at modregne gevinsterne og tabene i hinanden. Det kræver først og fremmest, at både gevinsterne og tabene er opnået på et reguleret marked. Det kræver med andre ord, at aktierne er noterede på børsen. Det er de fleste aktier dog, så formentlig er dine gevinster og tab foregået på det regulerede marked.

Modregningen betyder, at hvis du har realiseret en gevinst i et pågældende år, kan du modregne eventuelle tab i den samme gevinst. På den måde bliver din samlede aktieindkomst sænket. Det betyder med andre ord, at du skal betale mindre i aktieskat. Det beløb, som du bliver beskattet af, er nemlig blevet minimeret. 

Derfor bør du investere dine penge

Hvis du har et arbejde, får du udbetalt en løn. Hvis du blot lader den løn stå på din konto, vil den ikke vokse yderligere. Faktisk kan lønnen på sigt blive mindre værd, hvis du bare lader den stå. Det skyldes, at inflationen gradvist gør penge mindre værd. Hvis du i stedet gerne vil have din formue til at vokse, kan du vælge at investere dine penge. På den måde vokser din formue – men du behøver ikke tage noget ekstra job. Sagt med andre ord får investeringer dine penge til at arbejde for dig.

Du kan sagtens investere et mindre beløb

Nogle mennesker tror fejlagtigt, at de skal have en formue i forvejen, før de kan begynde at investere. Men det kunne ikke være mere forkert. Du kan sagtens investere et mindre beløb. Derfor skal din formues størrelse ikke afholde dig fra at investere. Desto tidligere du kommer i gang med investeringer, desto hurtigere kan du lære, hvordan du foretager de rette investeringer for dig.

Du skal ikke risikere alt

Andre mennesker holder sig tilbage fra at investere, fordi de er bange for at miste alle deres penge og ejendele. Men så risikobetonet behøver investeringer ikke at være. Inden du går i gang med at investere, beslutter du dig for, hvor risikobetonet dine investeringer skal være. Det kalder man i fagsproget for en risikoprofil.

Hvis du derfor gerne vil have stabile og solide investeringer, der ikke har de store udsving, har du også mulighed for det. Her nedsætter du naturligvis chancen for de helt store gevinster. Til gengæld får du oftest et stabilt afkast. Du kan læse meget mere om risikoprofiler og investeringsstrategier online.

Hvis dine investeringer skal passe sig selv

Hvis du ikke er synderligt interesseret i investeringer, men bare gerne vil undgå at inflationen æder din formue, kan du også vælge at investere i såkaldte indeksfonde. Indeksfonde kan lettest beskrives som investeringsforeninger. Eksempelvis er der i hvert land lavet indeksfonde, der investerer i landets bedste aktier.

Når du vælger at investere i en indeksfond, skal du ikke selv overvåge dine investeringer. Du fordeler også din risiko på flere virksomheder. Derfor binder du altså ikke din formue til kun én virksomhed og dennes indtjening.

Ofte har en indeksfond investeret i 20-25 virksomheder. Hvis én af disse virksomheder oplever et tab et år, oplever en anden virksomhed måske en markant fremgang i deres indtjening. På den måde kan henholdsvis tabet og gevinsten udligne hinanden, så du stadig tjener penge på din investering.

Hvis du gerne vil leve af investeringer

Hvis du i stedet synes, at aktier og investeringer er utroligt spændende, har du også mulighed for at leve af dem. I så fald kan du blive det, som man i fagsproget kalder for daytrader. Her sælger og køber du aktier på dagsbasis. Det er en hård, men spændende, branche.